Muzsikáló Egészség Alapítványi
Alapfokú Művészeti Iskola

Muzsikáló Egészség Alapítványi
Alapfokú Művészeti Iskola

MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

BÁRKI JÖHET

"a zene mindenkié!"

KEDD 17:00

MEAsuli - Díszterem
(Szent Anna u. 31.​)

CSICSERGŐK

ZENEMŰHELY
4-7 éves gyerekeknek

Kálmánné Antal Mónika

Zeneműhely csoportunkat játékos képességfejlesztő foglalkozások keretében hívom életre. Célom, a gyerekek nemes, igényes zene iránti érdeklődésének felkeltése, bontakozó zenei ízlésük, kreativitásuk formálása, megalapozása, a zene szeretetére nevelés. Célom még az átlagon felüli zenei képességekkel rendelkező gyermekek, „Tehetségcsírák” gondozása, az erős oldalak támogatásával, gyenge oldalak erősítésével. Az óvodás korú gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartva mindvégig törekszem a játékosságra, játékos tanulási helyzetek generálására. A zeneműhely csoportos formában, hasonló adottságokkal bíró gyerekek részvételével, gazdag eszköz-hangszer készlettel ad otthont a heti találkozásoknak. Az életkorhoz igazodva 45 perc időtartam alatt énekelünk, mondókázunk, táncolunk, zenélünk, improvizálunk, zenét hallgatunk. Gazdag hangszer-és zenei játék eszköz gyűjteménnyel, mozgásos zenei játéktevékenységek közben ismerkedünk a hangok és ritmusok világával.

Az alapvető Kodály módszer segítségével nagy gondot fordítok a Magyar népdalok, népi dalos játékok gyakorlására, az identitás tudat erősítésére. Emellett  innovatív és saját kidolgozott módszereket is alkalmazok, (PL.:Orf módszer,Kovács Barbara zenei játékai,ritmus kártyák, színes ritmus golyók,lépegető). Ennek keretében igényes ütős-és ritmus hangszereket, zenei eszközöket  használva fejlesztjük zenei- improvizációs készségüket, kreativitásukat. A gyerekek ösztönösen, érzelmileg motiváltan,örömmel használják a hangszereket, zenei eszközöket , miközben észrevétlenül fejlődnek zenei képességeik (éneklési készség,hallás,ritmuskészség,kreativitás,improvizációs készség,hangszer használat), mozgáskoordinációjuk, esztétikai érzékük. 

„A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Z.)

Repertoárunkban túlnyomó részt szerepelnek a magyar népdalok, népi dalos játékok gyűjteménye. Emellett magyar kortárs szerzők műdalait, komolyzenei szemelvényeket, más népek dalait is használjuk. Remélem ezen zenei tevékenységek jó alapot, kellő motivációt nyújtanak a későbbi zenei, hangszeres tanulmányok folytatásához.  Szeretettel várom a gyermekeket! „A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal.Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Z.) "Ha a lélek parlagon marad szinte hétéves korig, abban már nem terem meg,amit csak a korábbi művelés vethet meg benne." (Kodály Z.) Kálmánné Antal Mónika

 "Ha a lélek parlagon marad hétéves korig, abban már nem terem meg, amit csak a korábbi művelés vethet meg benne." (Kodály Z.)